centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1
Kontakt
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Kontakt
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

zwroty i reklamacje

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad związanych z procedurą zwrotu towaru oraz procedurami reklamacyjnymi realizowanymi w naszym sklepie.

Warunki odstąpienia od umowy

 1. W okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot produktu powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Konsument może wykonać prawo odstąpienia od umowy poprzez przesłanie załączonego do przesyłki z Produktem wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne oświadczenie, w którym poinformuje o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Konsumenta na adres : Hurtownia Artykułów Medycznych "Profi-Med" Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów.
 4. Zwrot zapłaty za Produkt i Kosztów dostawy Produktu poniesionych przy zakupie przez Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że Profi-Med sam odbierze Produkt od Konsumenta, Profi-Med może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami.
  • w przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Reklamacja u sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Reklamacja w autoryzowanym serwisie producenta

Reklamację możesz również złożyć bezpośrednio w najbliższym serwisie producenta. Wszelkie niezbędne informacje, (takie jak np. dane kontaktowe producenta możesz znaleźć w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu). W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy przygotuj dokument zakupu, a także kartę gwarancyjną. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji producenta, Twoje uprawnienia oraz obowiązki wynikające z umowy sprzedaży zostały określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu. 

usersmartphonequestion-circlearrow-up-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram